Danışmanlık Hizmetleri

İNŞAAT ÖNCESİ DANIŞMANLIK

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen Yönetim Planının Arsa, Mimari Proje, Yasal Mevzuat, Konum ve Kullanıma uygun şekilde hazırlanması, Yönetim sürecine tesir edecek makine, teçhizat ve donatıların yapım ve temininde doğru yönlendirmelerin yapılması,

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Mülkte Yaşamın başlaması, konut veya ofislerin mülk sahiplerine teslimleri, Aidat, Avans ve bütçeleme, Kullanım Şartları, Personel İstihdamı, Toplantılar, Haklar ve Kurallar gibi evrelerde ihtiyaç duyulan tüm Hukuksal, Mali ve İdari Danışmanlık Hizmetlerini Kapsar.

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı hükümlerine uygun olarak, ödemesini aksatanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, Ortak alanlara ilişkin doğabilecek hukuki sorunlara müdahale edilmesi, Mimari projeye aykırı uygulamalar olması halinde gerekli müdahalenin yapılması, Site çalışanlarına ilişkin konularda doğabilecek hukuki ihtilafların takibi, Mevcut sözleşmeler ile ilgili doğabilecek ihtilafların ve yasal sürecin takibi, Sözleşme uygunluk kontrolü gibi süreçler yerine getirilir.

MALİ DANIŞMANLIK

Yönetim Sürecinde ilk aşamada işletme bütçesinin oluşturulması, malik ve sakinlere düşen avans ve aidat rakamlarının çıkarılması, Gelir ve giderlerin kayda alınması, Kasa Banka süreçlerinin takibi, aylık ve dönemsel gelir gider durum raporunun çıkarılması, denetim için raporlamanın hazırlanması, toplantı özet raporlarının çıkarılması danışmanlığıdır.