Destek Hizmetleri

Yönetim sürecinde ihtiyaç duyulacak destek hizmetlerden oluşan süreçtir.

GÜVENLİK

5188  sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanun  26.06.2004  tarihinde,  Kanunun Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmelik  ise  07.10.2004  tarihinde  yürürlüğe  girmiştir.

Özel Güvenlik, Yönetmeliğin 12 inci maddesine istinaden hazırlanacak kabul edilen  koruma ve güvenlik planları (Tesis veya alanların yerleşim planı, Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı, Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı, Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı, Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı, Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı, Sabotajlara karşı alınacak önlemler,  sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler, Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı, Kurum,  kuruluş,  tesis ve alanların cadde,  sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi, İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri ve diğer hususlar) çerçevesinde ilgili yerin güvenliğinin en üst seviyede tutulması sağlanacaktır.  
 
Özel Güvenlik İzninde adres olarak belirtilen, görev alanı veya güzergahı dahilinde Apartman, Site İş Merkezi, Avm varlıklarına yönelik suç işlenmesini engelleyecek tedbirleri hukuka uygun usullerle yerine getirir.

Özel Güvenlik kabul edilen güvenlik planı çerçevesinde,

 • Misafirlerin karşılanması, giriş kayıtlarının tutulması,
 • Misafirlerin ilgili Kişi/Kişilere bildirilmesi ve onayı ile yönlendirilmesi,
 • Giriş ve çıkışların kayıt altına alınması,
 • Taşınanlar ile ilgili bilgilendirmenin taşınma öncesi yapılması,
 • Acil durumlarda yetkililerle bağlantı kurulması ve bilgilendirilmesi,
 • İç ve dış alanın sürekli olarak gözetlenmesi ve denetlenmesi bu bağlamda kameraların devamlı kontrolü,
 • Düzenli aralıklarla kaydı tutularak devriyelerin gerçekleştirilmesi,
 • EDKS sistemlerinin kurulması, kayıtlarının tutulması ve belirli sürelerde raporlanması,

gibi süreçleri yerine getirir.

TEMİZLİK

Temizlik farklı bakış ve hassasiyetleri içerisinde barındıran bir husustur. Zone Yönetim  temizlik planlaması ile aşağıda detayları verilen temizlik hizmetlerini yerine getirilir.

 • Tüm merdivenlerin ve merdiven korkuluklarının silinerek temizlenmesi,
 • Asansörlerin temizliği ve yüzeylerinin parlatılması,
 • Çöplerin toplanması ve atılması,
 • Ortak yerlerdeki iç mekan camlarının, kapı camlarının, avize ve mobilya gibi demirbaşların temizlenmesi,
 • Havuz ve sosyal tesislerin günlük rutin temizliklerinin gerçekleştirilmesi,
 • Havuz dip temizliğinin gerçekleştirilmesi,
 • Merdivenlerin yıkanarak temizlenmesi, köşe çalışmalarının yapılması,
 • Kazan dairesi, havuz odası vb teknik hacimlerin temizlenmesi ve temiz halde bulundurulması,
 • Sayaç odalarının temizlenmesi,
 • Tüm açık ve kapalı otoparkların rutin temizliği, yıkanması, ızgara içlerinin temizlenmesi,
 • Çöp ünitelerinin boşaltılması ve temizlenmesi,
 • Çocuk oyun alanlarının temizlenmesi,
 • Yönlendirme levhası vb. demirbaşların temizlenmesi,
 • Yürüyüş yollarının temizlenmesi,
 • Sığınak alanının, kapılarının ve sığınak tuvaletlerinin temizlenmesi,
 • Yönetim Ofisinin temizliği,
 • İlan Panoları Temizliği,
 • İç alan çöp konteynırlarının temizliği,
 • Asansörlerin iç ve dış temizliği,
 • Giriş-çıkış alnının temizliği,
 • Yoğun kar yağışı nedeniyle iç yolların kapanması halinde ehliyetli personelce karın kürenmesi,

gibi temizlik kapsamına giren tüm işlerin yapılması ilgili projeye has kabul edilen temizlik planı sonucu yerine getirilir.

TEKNİK MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSATI

1)    Elektrikli Sistemler

 • Elektrik Panoları,
 • Kompanzasyon Sistemleri,
 • Aydınlatma Sistemleri,
 • Telefon ve Data Sistemleri,
 • Alçak ve Orta Gerilim Trafo Merkezleri,     
 • Güvenlik Kamera Sistemleri,
 • Yangın Alarm İkaz Sistemleri,
 • Ortak görsel ve ses yayını,
 • Busbar Tesisatları,
 • Jenaratör ve UPS’ler   

 

2)    Mekanik Sistemler,

 • Sıhhi Tesisatlar,
 • Klima Santralleri,
 • Klima ve HVAC Sistemleri,
 • Hidrafor, Pompalar,
 • Yangın Tesisatı ve Pompaları,
 • Kazanlar, Brülörler
 • Kompresörler

 

3)    Kontroller,

 • Yüksek gerilim işletme sorumluluğu,
 • Topraklama ölçümü
 • Paratoner ölçümü,
 • Katodik koruma ölçümü,                         
 • Kaçak akım röle testleri,
 • Yangın tüplerinin kontrolü,             
 • Gürültü ölçümü,

gibi teknik konularda bakım, onarım, acil müdahale, kurulum, yetkilendirme ve yetkili teknik servis ile iletişim gibi hususların yerine getirilmesini sağlar.  

TADİLAT-DEKORASYON-BAKIM VE ONARIM

Yönetim bünyesinde yer alan, iç ve dış alanda, yer alan donatıların, duvar, tavan, seramik, alçıpan, çatı, ısı yalıtımı, zemin, kartonpiyer gibi tadilatlarının yapılması sürecini yönetir.

AKILLI SİSTEMLER

Birbiri ile haberleşebilen ve uyum içinde çalışabilen aydınlatmalar, perdeler - panjurlar, televizyonlar, klimalar, TV-Sinema ve müzik sistemleri, güvenlik sensörleri, aydınlatma, görüntülü diyafon sistemi vb. gibi tüm sistemin bir arada çalışmasıyla işleyen, ve işlerinizi kolaylaştıran sistemlerin kurulumu, bakımı ve ilgili sürecin yönetilmesidir.

DIŞ CEPHE CAM TEMİZLİĞİ

Dış cephede yer alan cam ve benzeri yüzeyin uygun kimyasallarla temizlenmesi ve gerekli bakım ve koruma uygulamalarının yapılmasını kapsar. Dış cephe temizliği konusunda uzman personellerce gerekli yasal şartlar ve iş güvenliği tedbirleri alınarak yerine getirilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre tehlikelerin tanımlanması, İş kazası, Meslek Hastalığı, Artık ve Atık işlemleri, İşe başlama öncesi izin ve belgeler ile yapılması gereken Risk Değerlendirmelerinin, Sağlık Taramalarının, Acil Eylem Durum Planlarının, Yangın Eğitimlerinin, ilk Yardım Eğitimlerinin verilmesi yapılması ve düzenlenmesi sağlanır.  

YANGIN SİSTEMLERİ

Sprink Sistemler, Yangın Dolabı, Yangın Hidrantları, Davulumbaz  söndürme  sistemleri, Tozlu  yangın  söndürme  sistemleri, Gazlı yangın  söndürme  sistemleri ile konvansiyonel ve adresli yangın algılama alarm sistemleri, duman ve ısı detektörlerinin kurulum, devreye alma, bakım ve onarım süreçlerini yerine getirilmesidir.

PEST KONTROL

WHO (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ) tarafından tavsiye edilen ilaçlarla, Ağaç Kurdu, Hamam Böceği, Akrep, Arı, Bit, Çiyan, Deri Böceği, Fare, Gümüş Böceği, Güve, Halı Böceği, Kalorifer Böceği, Kara Böcek, Kara Sinek, Karınca, Kene, Kırkayak, Kulağakaçan, Kuş Biti, Lağım Sineği, Lağım Faresi, Meyve Sineği, Mite (akar) Toz Piresi, Pire, Salyangoz, Sivrisinek, Örümcek, Tahtakurusu, Tatarcık, Tesbih Böceği, Uyuz Böceği, Yılan ilaçlamasının yapılmasıdır.

PEYZAJ

Bitki ve ağaç ekilmesi ile mevcut ağaç ve bitkilerin budanması ve bakımı, Çim ekimi, kesilmesi, gerekli sulamanın yapılması, Otomatik sulama sisteminin gerekli bakim ve onarımlarının yapılarak çalışır halde bulundurulması, Ağaç dip çanaklarının açılması,
Ayrık otlarının temizliği, Budamaların gerçekleştirilmesi, Mevsimlik bitki ve çiçeklerin ekimi, Gübre uygulanması, işlerinin yerine getirilmesidir.

ORGANİZASYON

Doğum Günü, Evlilik Yıldönümü, Dini ve Resmi Bayramlar, Anma ve kutlamalara yönelik organizasyonlar ile sosyal etkinlik ve bilgilenmeye yönelik toplantı organizasyonlarının yapılması, toplu iş ve yaşam alanlarında birlik ve beraberliğin sağlanmasına hizmet edecektir.  Bu tür taleplerinizi içinizden biri olarak, yine üstün kalitede sizlere sunar.

SOSYAL SORUMLULUK/ ÇEVRE VE ATIK

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen atık yönetmeliği ile, Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanması sürecini yönetir.

ENERJİ BORÇLANDIRMALARI VE YÖNETİMİ,

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, Enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikleri belirlemektedir.

ÇAĞRI MERKEZİ

Yönetim süresince telefonun bir ucunda, ulaşılabilir bilgi ve çözüm kaynağı olarak hizmet verecektir. Taleplerinizi, Şikâyetlerinizi, Memnuniyetlerinizi ve Sorunlarınızı toplayacak ilgili birimlerle paylaşacak Kaliteli hizmetin devamlılığını sağlayacaktır.