İş Gücü Temin

İş gücü temini talep edilmesi halinde personel istihdamı ivedilikle yerine getirilirken, sevk ve idaresi Zone Yönetim tarafından sağlanır. Personel seçiminde tecrübeli, eğitimli ve göreve en uygun olanı tercih edilir. Personel sürekli eğitim programına tabi tutularak eksiklikleri giderilir ve yönetimin tüm süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretmesi sağlanır.

İDARİ MÜDÜR/SİTE MÜDÜRÜ

Çok sayıda bağımsız bölüme sahip, bünyesinde fazla sayıda personel barındıran ya da malik ve sakinler ile birebir diyalog kurulmasının gerekliliği yönetim bünyesinde bir idari personelin istihdamını zorunlu kılmaktadır. İdari müdür site yönetiminde emrine verilen ofis personeli, temizlik personeli, güvenlik personeli ve teknik personel ile dışarıdan sağlanacak tüm hizmetlerin(onarım, ilaçlama, servis,  asansör, kazan vs.) kontrolünün sevk ve idaresini yerine getirir. Personel puantajlarını tutulması, görev ve sorumluluklarını takip ve koordine edilmesi, toplantı organizasyonu, yönetimin resmi ve özel kurumlara karşı temsil edilmesi yine idari müdür tarafından yerine getirilir.

MUHASEBE/FİNANS

Yönetimin kurulması ile başlayan mali süreç muhasebe tarafından yürütülür. Karar, işletme defteri tasdikleri, ilk işletme bütçesinin hazırlanması, aidat ve gerekli durumlarda avans miktarlarının hesaplanması, aylık gelir ve gider belgelerinin takibi ve kaydı ile parasal süreçlerin takibi, ödeme ve tahsil sürecinin kayda alınması ve yönetilmesi, faaliyet raporunun hazırlanması, vergi dairesi ve sgk bildirimleri, puantaj, bordrolama ve özlük işlemleri de muhasebe tarafından yerine getirilir.

HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkiler yönetim sürecinde malik ve sakinlerin üzüntülü ve mutlu günlerine tanıklık edecek, ciddiyet ve samimiyetle, iyi veya kötü tüm eleştirileri toplayacak, çözümler üreterek memnuniyeti en üst seviyede tutacak. Yönetime ve yönetim sürecine dair bilgiyi toplayacak ve malik, sakin ve yönetimle paylaşabilecektir. Anketlerin düzenlenmesi, duyurular, kart ve cihaz teslimleri vb. süreçlerin takibine ilaveten bu birim altında kabul yeri hizmeti, müşteri temsilcisi, karşılama gibi hizmetlerin sunumu da yapılabilecektir.

TEKNİK

Asansör, yürüyen merdiven, hidrofor, kazan, brülör, otomatik kapı ve garaj kapısı, sensörler, görüntülü görüşme ve akıllı sistemler, yangın alarm ikaz sistemleri, havuz tesisatı, sauna, Fin hamamı, spor salonu teçhizatı ve diğer yönetim bünyesinde yer alan tüm mekanik ve elektrik tesisatının bakım ve onarım süreçlerinin takip edilmesi, acil durumlarda ise yetkinlik seviyesine göre müdahale teknik ekip tarafından yapılır.

SOSYAL ALAN

Ortak Alan Müzik Yayını, Cafe, Dinlenme ve oyun salonu, Çay/Kır bahçesi,  Parti ve Eğlence Alanı, Hobi Bahçeleri, Toplantı Salonu, Çocuk bahçesi, Spor alanları, Revir, Güneşlenme yerleri ve teçhizatı, Yüzme havuzu, Hamam, Sauna gibi alanların değerlendirilmesi, özel günlerde, bayramlarda kutlama ve anma gibi organizasyonların düzenlenmesi ve bu sürecin idaresi görevlerini yerine getirir.

OFİS DESTEK

İş gücü temin kapsamında, yönetim bünyesinde karşılaşılan evrak dağıtım organizasyonu, dış görevler ile yönetim adına işlerin takibini yapacak, aynı zamanda Personelsiz yönetim hizmetleri kapsamında merkez ofis ile proje arasındaki iş ve belge trafiğini organize edecek birimdir.

SATINALMA

Yönetim sürecinde ihtiyaç duyulacak tüm alım sürecinin başından sonuna ve sonrasında garanti ve bakım süreçlerine kadar takibinin sağlanmasıdır. Satın alma Ofis İhtiyaçları, Demirbaş, İnşaat Malzemesi, Sosyal Donatılara dair sarf Malzemeler, Temizlik Malzemeleri, Dış Alanda ihtiyaç duyulacak teçhizat ve sarf malzemeleri, Elektrik ve mekanik malzemeler vb. temin edecek, ilgili malzemelerin amacına uygun kullanılması, ne kadar sarf edildiği gibi süreçleri de teknik ekiple organize şekilde takip edecektir.

DENETİM

Yönetim hizmetlerinin, İş gücü temin hizmetlerinin ve destek hizmetlerinin yerine getirilmesi aşamalarında amaç tüm sürecin denetiminin sağlanmasıdır. Personelsiz dışarıdan yönetim hizmeti verildiği durumlarda dış denetime ilaveten iç denetim ağırlıklı, İş gücü temin ve destek hizmetlerinin sunumunda ise iç denetime ilaveten dış denetim ağırlıklı olarak süreç işletilir.  İç ve Dış Denetim süreçleri birbiri ile bağlantılı olarak verileri harmanlar. Bu süreç memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak üzere Zone Yönetim iç dinamiklerince değerlendirilir.